Podrà gaudir de la nostra cuina a qualsevol hora del dia, ja sigui a la zona del bar o a la part del restaurant.  


937 97 82 44
info@lacuinadelaietana.es

Contacti amb nosaltres


    De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 l'informem que les dades passaran a formar part d'un fitxer responsabilitat de Gustos Laietana 2016, S.L amb la finalitat de gestionar la teva consulta i / o relació. Les seves dades seran conservades mentre es gestiona la relació. L'usuari té el dret d'accés, limitació, portabilitat, reclamació a l'Autoritat Espanyola de Protecció de Dades, supressió o oblit, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de dades mitjançant l'e-mail info@lacuinadelaietana.eso al domicili social en C/Roger de Lluria, 87 Piso 1º, 1ª i 2ª Barcelona. Donarem resposta a qualsevol petició.